NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC FLEXIBIL DESIGN S.R.L. (Operator de date cu caracter personal) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană,utilizand orice modalitate de comunicare cu firma noastra. Scopul colectării datelor este: realizarea obiectului de activitate al societatii asa cum reiese din Actul Constitutiv, publicitate si marketing.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare intocmirii facturii si onorarii comenzii dumneavoastra. Refuzul dvs. determină nefinalizarea comenzii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate unor terte persoane.


Furnizand datele cu caracter personal, sunteti de acord cu prelucrarea lor de catre firma S.C. FLEXIBIL DESIGN S.R.L. si a partenerilor sai, precum si cu primirea de comunicari comerciale din partea acestora.


Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de:

- dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor;

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

- dreptul de a vă adresa justiţiei;

- dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc;

- dreptul să solicitaţi operatorului, in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legislatiei aplicabile;  

- dreptul de a va opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct;


Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la urmatoarea adresa:

SC FLEXIBIL DESIGN S.R.L., Timisoara, Bdul Iuliu Maniu nr.23A, jud.Timis.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte/incomplete, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.